Diensten bedrijven


Als ondernemer bent u verplicht om een financiële administratie bij te houden. Alle uitgaven en inkomsten dienen te worden geregistreerd. Daarbij bent u verplicht om periodiek btw-aangifte te doen. Dit kan maandelijks, per kwartaal of per jaar. Aan het eind van het jaar dient een balans en verlies-en winstrekening te worden opgesteld. Tenslotte wordt met deze gegevens de aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan.


- Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

- Het voeren van de financiële administratie (boekhouding)

- Het verzorgen van de btw-aangiften of VPB-aangiften

- Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting

- Het opstellen van de jaarrekeningen en eventuele tussentijdse rapportages

- Advies bij het opzetten van ondernemingen

- Advies op het gebied van fiscale zaken

- Het geven van advies t.a.v. de administratieve organisatie

- Het verzorgen van de gehele salarisadministratie

- Begeleiding van startende ondernemers.